Covid-19 Restriktioner.

Vi i GCC värnar om våra kunder och er säkerhet runt smittorisk och vill med följande rekommendationer. I och med de nya restriktioner gällande Covid-19 så ber vi att komma nära inpå bokad tid och att undvika att vistas i hallen när ni inte spelar. Användning av omklädningsrum och duschar rekommenderar vi att ni inte använder under dessa nya restriktioner, utan att ni istället duschar och byter om hemma.

När ni vistas i lokalen håll avstånd till varandra och tvätta händerna innan och efter spel med handsprit.