1 September

1 September

Höstens tennisträning är igång! Platser finns kvar för både junior och senior – anmälan till Dag Jönsson tel: 0707-69 83 57
14 juli 2020

14 juli 2020

Under vecka 30 och 31 kommer vi att erbjuda en mängd olika aktiviteter för barn och unga mellan 6 och 15 år. Föreningens aktiviteter är en del av den förstärkning av föreningslivet som görs inom det utökade trygghetsarbetet i Lysekils kommun.Vi kör aktiviteter varje...