Lysekils folkhälsopris 2017

GCC får folkhälsopriset! l Gullmarens Centercourts arbete med barn och ungdomar har uppmärksammats av det lokala folkhälsorådet.